Turistické informace

Turistické informace

Vážení přátelé a milí hosté,  
dovolte nám, abychom Vás pozvali na území mikroregionu „Společenství obcí Čertovo břemeno“. Mikroregion je svazkem dvanácti obcí, který vznikl již v roce 1996 a název dostal podle skalního útvaru „Čertovo břemeno“, opředeného několika pověstmi. Náš mikroregion tvoří šest obcí jižní části Středočeského kraje (Červený Újezd, Heřmaničky, Ješetice, Mezno, Střezimíř a Sedlec-Prčice) a pěti obcí severní části Jihočeského kraje (Balkova Lhota, Borotín, Jistebnice, Nadějkov a Radkov).

Územím mikroregionu prochází mezinárodní zelená stezka Greenways Praha - Vídeň. V její návaznosti a ve snaze zpřístupnit návštěvníkům turisticky atraktivní místa mikroregionu vzniklo několik velmi dobře značených místních cykloturistických tras s názvem Greenways Čertovo břemeno. Ze začátku byl tento projekt zaměřen pouze na rozvoj systému cykloturistických tras, ovšem v současné době chápeme myšlenku „greenways“ jako komplexní cestu rozvoje našeho zájmového území, cestu rozvoje přiměřené turistiky, další příležitost při vytváření aktivního a zdravého životního stylu a při rozvoji partnerství mezi veřejnou správou, podnikateli, občanskými iniciativami a širokou veřejností. Zelené stezky Greenways Čertovo břemeno jsou složeny z cykloturistických tras, zimních běžkařských stop, pěších turistických tras, naučných stezek, křížové cesty z Jistebnice ke kapli sv. Máří Magdalény, lesoparku Městské sady Jistebnice, vycházkového okruhu Městskou památkovou zónou Sedlec-Prčice a sedmi výletních tras s názvem Putování za kapličkami Českého Meránu. 

Brzy poznáte, že v našem regionu máme dostatek přírodních a architektonických zajímavostí, navíc postupně rozšiřujeme možnosti společenských, sportovních a kulturních aktivit, nabízíme kvalitní ubytování v různých cenových kategoriích a přívětivou obsluhu v místních restauracích. Doufáme, že se stanete návštěvníky, kteří se k nám budou často vracet a nenechají si krásně prožité chvíle dovolené pouze pro sebe.

Přejeme Vám příjemně strávené chvíle v našem regionu.

Nezapomínejte prosím na náš účet: 245 192 928/0300, kam můžete posílat své příspěvky, které budou na zkvalitňování našich turistických tras Greenways Čertovo břemeno - naučné stezky, běžkařské trasy, cyklotrasy, pěší turistické trasy, financování obnovy informačních panelů, propagačních materiálů, apod.

Podrobnější turistické informace získáte v Informačním centru města Sedlec-Prčice a regionu Český Merán. 

Kontakt: Vítkovo nám. 69, 257 92  Sedlec-Prčice, T: 317 834 328, E: infoops@ceskymeran.cz

www.sedlec-prcice.cz