MAS Krajina srdce

MAS Krajina srdce

 

Místní akční skupina Krajina srdce

Na začátku roku 2007 schválila všechna zastupitelstva jednotlivých obcí vstup do Místní akční skupiny Krajina srdce (dále jen MAS) prostřednictvím Společenství obcí Čertovo břemeno jako celku.

Nejvýraznější výhody zapojení obcí do MAS Krajina srdce jsou dvojí:

  1. možnost čerpání finančních prostředků v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2014, Osy IV – LEADER. Mělo by zde být dostatek finančních prostředků na rozvojové projekty, které znáte z Programu obnovy venkova.
  2. možnost zapojení podnikatelů a neziskových organizací z území obcí do rozhodování o prioritách, které se budou podporovat a následně do získávání finančních prostředků.

 

V prosinci roku 2007 byl na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) odevzdán Strategický plán LEADER (SPL)  názvem: Společně krajinu "uklidit", "zpřístupnit" a "rozpohybovat".
 Na začátku roku 2008 proběhla administrativní kontrola na SZIF a Strategický plán Leader byl PODPOŘEN K REALIZACI! Ba co více, jsme ze 102 registrovaných místních akčních skupin na 1. MÍSTĚ a tudíž hodnoceni jako MAS s NEJLEPŠÍ STRATEGIÍ!!!

Podrobné informace o výzvách získáte rovněž na www.maskrajinasrdce.cz .