Dárci a partneři
Děkujeme za podporu

Zkvalitňování zelených stezek Greenways Čertovo břemeno

       V září 2014 byla dokončena akce "Zkvalitňování zelených stezek Greenways Čertovo břemeno". Jedná se o společný projekt obcí sdružených ve Společenství obcí Čertovo břemeno, který byl podpořen Státním zemědělským intervenčním fondem prostřednictvím Občanského sdružení MAS Krajina srdce. Mohl tak být obnoven drobný turistický mobiliář v Borotíně, Červeném Újezdu, Heřmaničkách, Ješeticích, Jistebnici, Mezně, Nadějkově, Radkově, Sedlci-Prčici, Smilkově a Střezimíři.

Nově vznikla Borotínská naučná stezka J. E. Kypty. Je to okružní trasa s devíti zastaveními v délce necelých čtyř kilometrů. Z borotínského rynku přes malebná zákoutí městyse zavede návštěvníky původní starou zemskou cestou ke zřícenině hradu Borotín. Poté se po modré turistické značce návštěvníci vrátí zpět do Borotína. Informační panely naučné stezky je seznámí se životem a dílem J. E. Kypty, přírodními zajímavostmi Borotínska, s jeho bohatou historií a pestrou současností. Mohou ji navštívit pěší turisté, cyklisté, vozíčkáři i rodiny s kočárky.

Součástí projektu bylo mimo jiné také doplnění 15 infopanelůna Vyhlídkové trase Střezimíř. Tato naučná stezka je okruh o necelých 15 kilometrech a vede ze Střezimíře do Bonkovic, Černotic, Čmerdovky, Hatova, Dolního Dobřejova, Větrova a zpět do Střezimíře.

Snahou svazku obcí je mimo jiné průběžná údržba turistických tras, jejich rozvoj, propagace a zkvalitňování navazujících služeb. Tato snaha vede ke zvyšování návštěvnosti našeho regionu.

 

Zpracoval: Ing. Antonín Brož, předseda Společenství obcí Čertovo břemeno

Aktuality

Bankovní účet pro rozvoj turistických tras Zelené stezky Čertovo břemeno

Naše Společenství obcí Čertovo břemeno má bankovní účet pro rozvoj turistických tras Greenways Čertovo břemeno = 245 192 928/0300. Všechny vaše finanční prostředky budou použity na zkvalitňování turistických tras Greenways Čertovo břemeno.
Datum: 29. 3. 2011 Více ›