Dárci a partneři
Děkujeme za podporu

Výzk. ústav Průhonice

Lokální identita zeleně venkovského prostředí V letošním a částečně i v příštím roce bude na území Společenství obcí Čertovo břemeno probíhat projekt na podporu vhodných výsadeb zeleně v malých obcích.

Informace o projektu s názvem „Lokální identita zeleně venkovského prostředí“
V roce 2011 a 2012 bude na území Společenství obcí Čertovo břemeno probíhat projekt na podporu vhodných výsadeb zeleně v malých obcích. Projekt, který se nazývá „Lokální identita zeleně venkovských sídel“, zaštiťuje Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví se sídlem v Průhonicích. Dalšími partnery projektu jsou Univerzita Karlova v Praze a Mendelova univerzita v Brně. Projekt financuje Ministerstvo zemědělství v rámci Národní zemědělské agentury pro zemědělský výzkum.
Cílem projektu je jasně a srozumitelně říci, které dřeviny a byliny do krajiny Čertova břemene patří a zamezit tak výsadbám exoticky vyhlížejících nebo po statisících sázených dřevin, které známe ze všech koutů republiky a Evropy. Proto se týmy odborníků pohybujících se na území mikroregionu zaměřují zejména na významné krajinné prvky, jako jsou remízy, stromořadí, solitérní stromy aj. Obzvláště cenné jsou zejména staré vysokokmenné sady s ovocnými stromy starých krajových odrůd. Stejně tak jsou velice hodnotné i mohutné stromy ostatních stromů jako (např. duby, buky, lípy a javory), které jsou ne vždy chráněny jako památné stromy. Pro tento výzkum jsou důležité také trvalky, které se zachovaly na zahradách a předzahrádkách po desetiletí, tj. „dědily“ se spolu se zahradou a jsou její nedílnou součástí.

Ing. Adam Baroš, odpovědný řešitel projektu

Aktivity v rámci projektu:

V rámci projektu budou realizovány ukázkové výsadby a úpravy, které respektují místní charakter a krajinu.

listopad - prosinec 2011 - byla provedena obnova porostu stříbrných smrků při vjezdu do Borotína od Sedlce-Prčice.

prosinec 2011 - únor 2012 - další aktivitou je obnova úvozové cesty a budoucí naučné stezky "Za krásami Českého Meránu" ze Sedlce na Ježovku.

7.3.2012 - Město Sedlec-Prčice navštívil Ing. Adam Baroš, odpovědný řešitel projektu. Byla domluvena další spolupráce na obnově úvozové cesty a budoucí naučné stezky ze Sedlce na Ježovku. Práce budou provedeny v březnu 2012. 

31.3.2012 - přednáška v nadějkovské Čajovně Na stezce - "Výsadby zeleně v obcích Čertova břemene i mimo ně" - cílem bude seznámení s dílčími výsledky řešení projektu, který se zabývá výsadbami zeleně ve venkovských sídlech Společenství obcí Čertovo břemeno. Přednášet budou: Adam Baroš, Jiří Velebil, Lenka Stroblová, Tereza Hrubá, Markéta Šantrůčková z Výzkumného ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice a Zdeněk Kučera z Přírodověděcké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

5.5.2012 - přednáška v nadějkovské Čajovně Na stezce - "Ovocné dřeviny v oblasti Čertova břemene" - historie, sortiment a současný stav ovocnářství v tomto kraji s důrazem na staré odrůdy ovocných dřevin. Přednášet bude Stanislav Boček, Mendelova univerzita v Brně.

Aktuality

Bankovní účet pro rozvoj turistických tras Zelené stezky Čertovo břemeno

Naše Společenství obcí Čertovo břemeno má bankovní účet pro rozvoj turistických tras Greenways Čertovo břemeno = 245 192 928/0300. Všechny vaše finanční prostředky budou použity na zkvalitňování turistických tras Greenways Čertovo břemeno.
Datum: 29. 3. 2011 Více ›