Dárci a partneři
Děkujeme za podporu

Vaše podpora tras

Vážení přátelé, návštěvníci našeho kraje a uživatelé stezek, rádi bychom vás tímto oslovili ohledně příspěvku na rozvoj a údržbu turistických tras Greenways Čertovo břemeno. Jestliže nám i Vy přispějete, budeme rádi. Děkujeme.

Pro rozvoj a údržbu turistických tras Greenways Čertovo břemeno jsme zřídili bankovní účet číslo 245 192 928/0300. Zimní lyžařské stopy spolu s cykloturistickými a pěšími trasami, naučnými stezkami, křížovou cestou z Jistebnice ke kapli sv. Máří Magdalény a vycházkami za kapličkami Českého Meránu jsou součástí projektu zelených stezek s názvem Greenways Čertovo břemeno.

Údržbou tras je míněn provoz rolby na Jistebnicka, skútru na Borotínsku a traktoru na Nadějkovsku a Chyšecku.

Doufáme, že se také připojíte k tisícům spokojených běžkařů z blízkého i širokého okolí, kteří již tradičně objevují nové možnosti našeho kraje. K tomu vám za všechny spolupracující partnery přejeme dobré sněhové podmínky a nezaváté stopy.

Prostředky na údržbu tras chceme získávat z těchto zdrojů:

  • dotace
  • příspěvky měst a obcí
  • restaurace, hospody, ubytovací zařízení
  • běžkaři – kasičky nebo účet 245 192 928/0300
  • sponzoři – číslo účtu 245 192 928/0300
  • startovné ze závodů           

 

Omezující faktory údržby tras:   

1.   Ekonomické možnosti - Každý jistě pochopí, že údržba tras je finančně náročná a bude záležet na spoluúčasti všech zúčastněných. Udržovat budeme, pokud na to budou peníze.                    
2.   Povětrnostní podmínky - Chceme provádět údržbu ve vhodné době s ohledem na stávající nebo předpokládané povětrnostní podmínky, aby naše práce znamenala co největší přínos a vynaložené finanční prostředky byly použity efektivně.            
3.   Časová náročnost - Projetí všech modře vyznačených tras trvá přibližně 12 hodin.            
4.   Četnost údržby -
 Určitě si nebudeme moci dovolit udržovat trasy přes týden, hlavní prioritou bude připravit stopy na víkendy, těžko je však upravíme za víkend dvakrát.           
            
Děkujeme za vaši podporu.

Aktuality

Bankovní účet pro rozvoj turistických tras Zelené stezky Čertovo břemeno

Naše Společenství obcí Čertovo břemeno má bankovní účet pro rozvoj turistických tras Greenways Čertovo břemeno = 245 192 928/0300. Všechny vaše finanční prostředky budou použity na zkvalitňování turistických tras Greenways Čertovo břemeno.
Datum: 29. 3. 2011 Více ›