Dárci a partneři
Děkujeme za podporu

Turistická destinace

Od března 2011 se začalo pracovat na přípravě "nové turistické oblasti" na území našeho regionu.

Občanské sdružení MAS Krajina srdce ve spolupráci s partnerskými regiony Táborsko, Bechyňsko, Voticko, Milevsko, Sedlčansko, Mladovožicko, Chýnovsko a Sedlecko-Prčicko zakládá novou turistickou oblast.

V současné době je vládou ČR připravován zákon o cestovním ruchu, díky kterému by se mělo zefektivnit financování cestovního ruchu tak, abychom se přiblížili rakouskému modelu. V praxi to znamená, že budou finančně podporovány tzv. "turistické oblasti", které musí být ucelené, logicky navazující a musí splňovat určitá kriteria (turistická oblast musí dosáhnout určitého počtu IC, počtu návštěvníků, turistických lůžek apod.), kterých bychom nedosáhli, pokud bychom chtěli turistickou oblast založit pouze na území místní akční skupiny.

V reakci na výše zmíněný zákon o cestovním ruchu jsme se jako MAS Krajina srdce stali hlavním iniciátorem, který začal pracovat na tvorbě turistické oblasti. V uběhlých dvou měsících jsme absolvovali obsáhlá jednání s představiteli měst, obcí a mikroregionů, přičemž se území turistické oblasti v našem regionu začalo pomalu rýsovat: oblast bude zahrnovat přibližně území bývalého okresu Tábor, území Sedlčanska a částečně i Voticka. Rýsuje se oblast s obrovským potenciálem - bude schopná nabídnout vhodné podmínky pro cykloturistiku, vodní turistiku, kulturní-městský cestovní ruch, lázeňství, zimní turistiku apod.

Ze zástupců mikroregionů a některých obcí byla sestavena pracovní skupina, která připravuje vše potřebné ke zpracování kvalitní Strategie rozvoje cestovního ruchu, bude hledat výstižný název a značku, aby oblast obstála v konkurenci s jinými turistickými oblastmi z České republiky, které se mezi sebou utkají v soutěži o finanční prostředky na podporu cestovního ruchu, které budou do vybraných turistických oblastí ze zákona alokovány. Podaří-li se nám v konkurenci uspět, věříme, že cestovní ruch nám na venkově vytvoří pracovní příležitosti nejen pro mladé lidi, kteří za prací odchází do měst, ale také posílí aktuální podnikatelské prostředí a místní ekonomiku.

Aktivity, které v rámci projektu probíhají:

- dne 29.6.2011 od 18ti hodin se v konferenčním sále skiareálu Monínec u Sedlce-Prčice konalo DISKUSNÍ FÓRUM MONÍNEC 2011

- Vyhlášení soutěže o nejlepší název nové turistické oblasti. Úspěch tohoto projektu ovšem tkví ve výstižném názvu destinace, který musí být krátký, výstižný a snadno zapamatovatelný, a to i pro zahraniční turisty. Název musí být unikátní, nesmí ho již nosit žádná jiná oblast, a musí se s ním ztotožnit celé území nové turistické destinace. Okamžitě poté, jak bude tato marketingová značka nalezena, rozjede se masivní reklamní kampaň. Proto také MAS Krajina srdce ve spolupráci s turistickým střediskem Relax centrum Monínec vyhlásila soutěž o nejlepší název nové turistické oblasti. Výherce obdrží zimní týdenní pobyt pro dvě osoby včetně skipasů ve Ski Relaxu Monínec!

- Jednání přípravného výboru nové turistické oblasti - čtvrtek 1. března 2012 od 14 hodin v kanceláři starosty Města Milevska na nám. E. Beneše 420. Byl odsouhlasen nový název - TOULAVA a Jaroslav Krejčí vytvořil stručné zadání pro vytvoření loga.

Aktuality

Bankovní účet pro rozvoj turistických tras Zelené stezky Čertovo břemeno

Naše Společenství obcí Čertovo břemeno má bankovní účet pro rozvoj turistických tras Greenways Čertovo břemeno = 245 192 928/0300. Všechny vaše finanční prostředky budou použity na zkvalitňování turistických tras Greenways Čertovo břemeno.
Datum: 29. 3. 2011 Více ›