Dárci a partneři
Děkujeme za podporu

Společenství 2011

Slavnostní otevření „Naučné stezky Jistebnickými sady“ (Jistebnice) se konalo v sobotu dne 11. června 2011 od 10,00 hod na Náměstí v Jistebnici.

O čem to bylo
Setkání účastníků slavnostního otevření „Naučné stezky Jistebnickými sady“ bylov 10 hod na Náměstí v Jistebnici. Po slavnostním aktu si všichni stezku společně prošli.


Něco málo o stezce: Naučné stezce Jistebnickými sady je nenáročná, necelých pět kilometrů dlouhá okružní trasa. Vycházkový okruh s deseti zastaveními je určen pro pěší turistiku, příznivce horských kol či v zimním období pro vyznavače bílé stopy. Naučná stezka vás z jistebnického náměstí po červené turistické trase (směr Kaplice a Cunkov) povede přes Malé náměstí a Hrnčířskou ulici k začátku lesoparku s názvem „Městské sady Jistebnice“. Procházka malebnými sady končí topolovou alejí Adolfa Katze, zakladatele sadů. Od hráze rybníka Velká Kaplice se polní cestou dostanete k hřebenu, odkud jsou pěkné romantické výhledy na zdejší krajinu. Starým úvozem se vrátíte zpět k Jistebnici, kde farní cestou přijdete ke kostelu sv. Archanděla Michaela. Informační panely naučné stezky vás seznámí s přírodními zajímavostmi Jistebnicka, jeho bohatou historií i rozmanitou současností.
Naučná stezka byla vybudována za finanční podpory Obce Jistebnice, Nadace Partnerství a programu Podpora obnovy venkova administrovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Záměr vybudovat naučnou stezku vznikl již v roce 2007 zásluhou Okrašlovacího spolku Jistebnice. Ten byl po období komunismu obnoven v roce 2005 a navázal na ideály prvních zakladatelů spolku z roku 1887. Okrašlovací spolek provádí pravidelné kosení travního porostu, odstraňování náletů dřevin a výsadbu nových stromů a keřů. Cílem jeho členstva je zejména zachování a revitalizace cenného jistebnického lesoparku, kde se bezmála sto let dlouhá prodleva sadovnických zásahů značně podepsala a některé části jsou dosti zanedbané.

Kdo – slavnostní otevření naučné stezky bylo připraveno ve spolupráci Okrašlovacího spolku Jistebnice a Obce Jistebnice

Aktuality

Bankovní účet pro rozvoj turistických tras Zelené stezky Čertovo břemeno

Naše Společenství obcí Čertovo břemeno má bankovní účet pro rozvoj turistických tras Greenways Čertovo břemeno = 245 192 928/0300. Všechny vaše finanční prostředky budou použity na zkvalitňování turistických tras Greenways Čertovo břemeno.
Datum: 29. 3. 2011 Více ›