Dárci a partneři
Děkujeme za podporu

Společenství 2010

Projekt: Stromy života pro Greenways Čertovo břemeno

Dotace: 17.500,- Kč z programu Strom života Nadace Partnerství. Tento projekt byl vytvořen v rámci programu Strom života 2010 podporovaného Státním fondem životního prostředí ČR, Ministerstvem životního prostředí a společností Makro.

Realizace: od 08/2010 do 12/2010

Aktivity projektu: Nadace Partnerství podpořila částkou 17.500,- Kč projekt s názvem „Stromy života pro Greenways Čertovo břemeno“. Projekt předložilo Společenství obcí Čertovo břemeno do grantového programu Stromy života 2010. Celkový rozpočet projektu byl 26.675,- Kč a realizovaly se aktivity na území Města Sedlec-Prčice a Městyse Borotín.
V Měšeticích před osadním domkem proběhla v sobotu 23. října výsadba 10 ks tavolníků a instalace jedné lavičky. Tyto aktivity zajistilo členstvo místního SDH Měšetice.

V okolí Borotína byly na pěti místech vysazeny lípy srdčité. Šlo zejména o místa, kde jsou menší sakrální stavby opravované v roce 2010 z dotace Programu obnovy venkova MMR ČR. Výsadba stromů byla zajištěna ve spolupráci žáků místní základní školy, SDH Borotín a Osvětové besedy Borotín. U osady Pikov byly prostřednictvím místních hasičů SDH Pikov vysazeny dvě lípy a instalována jedna lavička.

Aktuality

Bankovní účet pro rozvoj turistických tras Zelené stezky Čertovo břemeno

Naše Společenství obcí Čertovo břemeno má bankovní účet pro rozvoj turistických tras Greenways Čertovo břemeno = 245 192 928/0300. Všechny vaše finanční prostředky budou použity na zkvalitňování turistických tras Greenways Čertovo břemeno.
Datum: 29. 3. 2011 Více ›