Dárci a partneři
Děkujeme za podporu

Sedlec-Prčice

Město SEDLEC-PRČICE - region Český Merán. Město Sedlec-Prčice se nachází 70 km jižně od Prahy, na hranici středních a jižních Čech, v půvabné kotlině, která se od konce 19. století nazývá Český Merán. Přirovnání ke známému italskému Meránu se jí dostalo zřejmě podle stejně příznivých klimatických podmínek a stejně úchvatného pohledu na kotlinu z okolních hřebenů Čertovy hrbatiny. Na správním území města Sedlec-Prčice žije necelých tři tisíce obyvatel a při jeho rozloze 64 km2 je hustota osídlení poměrně nízká. Zajímavostí je, že správní území města je složeno z 36 základních sídelních jednotek a tím se řadí na první místo v České republice. Obě městečka Sedlec a Prčice, založená v době románské, se do roku 1957 vyvíjela jako dvě samostatné obce. Prčice je kolébkou slavného českého šlechtického rodu Vítkovců. Páni z Rožmberka, z Hradce, z Landštejna a z Ústí uznávali jako svého prapředka Vítka z Prčice (1169-94), jehož erb - pětilistá růže, je vůbec prvním známým českým šlechtickým rodovým erbem.

Nejvýznamnějšími architektonickými památkami v městečku a jeho okolí jsou především církevní stavby – např. kostel sv. Vavřince v Prčici, kostel sv. Jeronýma v Sedlci, kaple Bolestné Panny Marie v Jetřichovicích a mnoho staveb menších – kapličky a boží muka. Pozoruhodné stavby jsou rovněž na bývalých šlechtických sídlech – zámeckých areálech v Jetřichovicích, Přestavlkách (Nové Mitrovice), Prčici, Bolechovicích, na vladyckých tvrzích ve Vrchoticích a Uhřicích. Historická část území města Sedlec-Prčice byla v roce 1992 vyhlášena městskou památkovou zónou. 

Území Českého Meránu je ideálním terénem pro pěší i cyklistickou turistiku, rybaření, lovecký sport, v zimním období jsou zde dobré podmínky pro sjezdové lyžování i běh na lyžích. Celonárodní proslulost získalo městečko díky oblíbenému turistickému pochodu Praha – Prčice, který se zde od roku 1966 pravidelně uskutečňuje každou třetí sobotu v květnu.

Bolechovice – tato osada se připomíná již roku 1381, kdy tu stávala tvrz. Kolem roku 1775 byl na místě tvrze postaven zámek, který je dnes v soukromém majetku. V zámeckém parku se nachází barokní kaple.
Jetřichovice – první zmínka je o rytíři Václavu z Jetřichovic v roce 1394. Za Viléma Mitrovského z Nemyšle (1657-82) se Jetřichovice staly sídlem hejtmana Vltavského kraje a tehdy byla původní gotická tvrz přestavěna na barokní zámek. Od Lobkoviců pak koupil Jetřichovice v roce 1829 pražský advokát a hudební skladatel Jan Nepomuk Kaňka (1772–1865), který dal v letech 1857-59 zámek rozšířit a přestavět v novogotickém slohu. Jan N. Kaňka byl právním zástupcem hudebního skladatele Beethovena. Nedaleko zámku se nachází novorománská kaple Panny Marie Sedmibolestné postavená podle projektu prof. Niklase v letech 1857-59.
Ateliér Prčice (galerie, antik, obchůdek a občerstvení) – Vítkovo náměstí 6, 257 92  Sedlec-Prčice, tel.: 604 15 14 52, Internet: www.atelier-prcice.cz  
Vrchotice – renesanční čtyřhranná tvrz s třípatrovou baštou s cimbuřím z 1. pol. 16. stol.
Ježovka – mariánská poutní kaple z roku 1673, zděný pilíř s výklenkem a s lidovou sochou Madony.
Zvěřinec (zřícenina hradu na území obce Jesenice) – najdete zde zbytky převážně dřevěného hradu ze 13. stol., již od 15. stol. zpustlého. Je zde umístěna pamětní deska K. H. Máchy, který sem chodíval v letech 1820 – 1829 z nedalekých Měšetic.

Aktuality

Bankovní účet pro rozvoj turistických tras Zelené stezky Čertovo břemeno

Naše Společenství obcí Čertovo břemeno má bankovní účet pro rozvoj turistických tras Greenways Čertovo břemeno = 245 192 928/0300. Všechny vaše finanční prostředky budou použity na zkvalitňování turistických tras Greenways Čertovo břemeno.
Datum: 29. 3. 2011 Více ›