Dárci a partneři
Děkujeme za podporu

Realizované projekty

Zde najdete informace o projektech podpořených v rámci MAS Krajina srdce.

Obec Mezno - devátá výzva MAS Krajina srdce (02/2013)

Název projektu: Obnova a rozvoj využití hasičského domu v Mezně
Rozpočet projektu: celkem = 376.915,- Kč, dotace = 218.050,- Kč, obec = 158.865,- Kč

V únoru roku 2013 proběhla devátá výzva pro odevzdání projektů v rámci Programu LEADER, který administruje občanské sdružení MAS Krajina srdce z Mladé Vožice. Obec Mezno do opatření číslo 10 (Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů) předložila svůj projekt s názvem „Obnova a rozvoj využití hasičského domu v Mezně“ a uspěla. Projekt byl podpořen částkou ve výši 218.050,- Kč a celkem zde bylo proinvestováno téměř 377 tisíc Kč.
Hlavním cílem projektu byla obnova a dovybavení budovy hasičského domu v Mezně. Jde o jednopatrovou multifunkční obecní budovu nacházející se nedaleko centra obce. V přízemí objektu je velká hasičská garáž pro uskladnění techniky, skladová místnost a poštovní výdejna. V prvním patře budovy se nachází dvě místnosti pro společenské využití, ordinace dětského lékaře s čekárnou a místnost kadeřnictví. Záměr projektu vycházel z připomínek místních občanů a zejména rodičů dětí, kteří si stěžovali na netěsnící okna ve zmíněných dvou místnostech pro společenské využití. Ta byla bariérou využívání prostoru v zimním období. Před budovou nebyla žádná možnost posezení a ani vhodná zeleň.
Co se zde během realizace projektu odehrálo? Hlavním výsledkem projektu je výměna nevyhovujících oken a dveří budovy hasičského domu v Mezně. Došlo tak k celkové modernizaci budovy tak, aby mohla být za jakéhokoliv počasí plnohodnotně využívána všemi zájmovými skupinami místních obyvatel během celého roku. Dále byla jedna z klubových místností dovybavena následujícím vybavením - dataprojektor s plátnem a notebookem, skládací stoly a židle, výstavní rámy a flipchart. Interiéry hasičského domu byly doplněny trvalou expozicí o historii obce, která je přístupná i případným návštěvníkům a turistům. Prostor před vchodem do budovy byl doplněn lavičkou a zahrada zelení.
V neděli 17. listopadu 2013 se konalo slavnostní otevření klubovny v hasičském domě v Mezně. Návštěvníky nejprve přivítal starosta obce Mezno, Rudolf Vobruba, a předsedkyně místního občanského sdružení Mezeňák o. s., Iva Vančurová, která se velkou měrou podílela na realizaci projektu. Součástí slavnostního otevření klubovny byl doprovodný dětský program (hraní na flétnu a zpívání), prohlídka nově vytvořených informačních panelů stručně zachycujících historii obce, promítání dobových fotografií a menší občerstvení. I přes nevlídné počasí se zúčastnilo 33 převážně místních obyvatel.

Společenstvím obcí Čertovo břemeno, svazek obcí - osmá výzva MAS Krajina srdce (09/2012)

Název projektu: Rozvoj zelených stezek Greenways Čertovo břemeno. V měsíci září 2012 proběhla osmá výzva pro odevzdání projektů v rámci Programu LEADER, který administruje občanské sdružení MAS Krajina srdce z Mladé Vožice. Do opatření číslo 6 s názvem „Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu“ byl Společenstvím obcí Čertovo břemeno předložen projekt „Rozvoj zelených stezek Greenways Čertovo břemeno“. Našemu projektu byla přidělena dotace ve výši 180.000 Kč. Konkrétně se realizovaly následující aktivity projektu: výměna zastaralých mapových částí informačních panelů na území celého mikroregionu, na návsi v Jetřichovicích byl instalován nový informační panel a proběhla oprava turistické trasy Prčice – Kvašťov. Druhá část projektu byla věnována propagaci turistických tras Greenways Čertovo břemeno, která byla zajištěna vydáním informačního letáku s mapou našeho území.

Společenstvím obcí Čertovo břemeno, svazek obcí - sedmá výzva MAS Krajina srdce (09/2011)

Název projektu: Zkvalitňování zelených stezek Greenways Čertovo břemeno. V měsíci září 2011 proběhla již sedmá výzva pro odevzdání projektů v rámci Programu LEADER, který administruje občanské sdružení MAS Krajina srdce z Mladé Vožice. Do opatření číslo 6 s názvem „Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu“ byl Společenstvím obcí Čertovo břemeno předložen projekt „Zkvalitňování zelených stezek Greenways Čertovo břemeno“. Bohužel z důvodu nedostatku finančních prostředků bude náš projekt podpořen pouze částečně. Nicméně i s přidělenou dotační částkou ve výši 109 tisíc Kč se nám podaří realizovat většinu záměrů, jen některé v omezené míře. A co na území mikroregionu v příštím roce konkrétně vykonáme? Výsledkem budou tři cílové aktivity:
1. Vznik nové Naučné stezky J. E. Kypty okolím Borotína.
Cílem naučné stezky je vytvořit nenáročnou procházku okolím Borotína v délce cca 3,5 km, která by volně navazovala na stávající pěší turistické trasy a cyklotrasy a nevyužívané obecní komunikace, většinou staré úvozové cesty. Součástí vycházkového okruhu bude možnost prohlídky zříceniny hradu zvaného Starý zámek.
2. Doplnění 15 ks infopanelů na Naučnou stezku Vyhlídková trasa Střezimíř. Tato naučná stezka v okolí Střezimíře je již vytvořena, ale zatím jsou na ní pouze dvě vyhlídková místa s panoramatickými panely.
3. Obnova a doplnění drobného turistického mobiliáře (např. infopanely, lavičky, rozcestníky, posezení) v rámci turistických tras Greenways Čertovo břemeno. Snahou našeho svazku obcí je průběžná kontinuální údržba pěších, cykloturistických, naučných a běžkařských tras, jejich rozvoj, propagace a zkvalitňování navazujících služeb. Myslíme si, že pravidelná každoroční péče o greenways na území mikroregionu se právem projevuje ve zvyšování návštěvnosti a spokojenosti uživatelů stezek. Na území Města Sedlec-Prčice se budou na náměstí v Sedlci a v Prčici instalovat turistické rozcestníky a v pěti osadách (Chotětice, Vozerovice, Divišovice, Myslkov a Kvasejovice) budou vyměněny dnes nevyhovující textové části stávajících informačních panelů.

Obec Radkov- šestá výzva MAS Krajina srdce (05/2011)

Projekt s názvem Rozvoj společensko-kulturního centra v Radkově byl podpořen částkou ve výši 146.250 Kč, obec se podílela částkou ve výši 118.750 Kč a celkem bylo proinvestováno 265.000 Kč. Stavební úpravy probíhaly v období od června do října letošního roku. Projekt byl podpořen ve Fiche č. 10 - III.2.1. Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů. 

Cílem projektu byla revitalizace a rozvoj společensko-kulturního centra Obce Radkov. Centrum se nachází v přízemí budovy bývalé obecní školy v Radkově a je celoročně využíváno všemi místními zájmovými spolky a pro akce obecního úřadu. Co se zde během realizace projektu odehrálo? Byla provedena stavební obnova a dovybavení plochy venkovního posezení, vyměněny staré a netěsnící vchodové dveře, instalovány 2 ks venkovního posezení a 2 ks cyklostojanů a v okolí budovy vysázeny keřové porosty. Pro interiéry společenských místností bylo zakoupeno 10 ks stolů, 40 ks židlí, 1ks dataprojektoru s plátnem, 1 ks televizoru se satelitem a 1 ks HIFI věže. Prostory sálu byly vhodně doplněny trvalou expozicí o historii obce a místních občanských spolků.

Realizací výše uvedených aktivit dojde k rozšíření možností organizace akcí různého zaměření a k výraznému zkvalitnění trávení volného času všech zájmových skupin místních obyvatel. Společensko-kulturní centrum obce Radkov bude sloužit pro celoroční využití a prostor bude využíván i k přiměřenému sportování – např. cvičení žen a dětí nebo pro stolní tenis. Trvalá expozice historie obce bude přístupná i případným návštěvníkům a turistům.

Obec Červený Újezd - šestá výzva MAS Krajina srdce (05/2011)

Projekt s názvem Konečně prostor, kde se můžeme společně scházet byl podpořen částkou ve výši 279.600,- Kč, obec se podílí částkou ve výši 274.600,- Kč a celkem zde bylo proinvestováno 554.200,- Kč. Projekt byl podpořen ve Fiche č. 10 - III.2.1. Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů.

Stavební úpravy začaly v únoru roku 2012 a skončily v květnu 2012. Cílem projektu bylo změnit vnější i vnitřní podobu budovy hasičského domu v Červeném Újezdu. Jde o obecní budovu v centru obce, kde se scházejí místní spolky – hasiči, myslivci, ochotníci a široká veřejnost při společenských a kulturních akcích. Celkem zachovalou budovu kazila stará, nedělená a netěsnící okna z přestavby v osmdesátých letech. Vnitřní společenské a sociální prostory byly ve velmi neutěšeném až havarijním stavu vzniklým dlouholetou absencí stavební a technologické údržby. Před budovou, kde je veřejné prostranství s malým hřištěm, nebyla možnost posezení a zeleň byla tvořena nevhodným živým plotem ze smrkového porostu.
Co se zde během realizace projektu odehrálo? Došlo k výměně všech oken a dveří, celkové úpravě interiérů (omítky, stropy, podlahy a dlažby), byla opravena elektroinstalace, osazeno nové osvětlení a kompletní úpravou prošlo sociální zázemí. Do klubovny hasičského domu bylo koupeno 24 nových židlí, 6 stolů a krbová kamna, na venkovní prostranství před budovu byly instalovány 4 lavičky, posezení a venkovní krb. Živý plot ze smrkového porostu byl odstraněn a byl zde vysazen živý plot s druhově vhodnější zelení.
Součástí klubovny je i trvalá expozice o historii a současnosti obce. Na čtyřech panelech jsou informace o historii všech osad Červeného Újezdu, o kulturních památkách na území obce a o místních spolcích. Na vzniku výstavní expozice se podíleli zástupci obce, místní občané (Věra Zoulová a Zdeněk Zub) a zájmové spolky (Sbor dobrovolných hasičů Červený Újezd, Myslivecké sdružení Skalice - Červený Újezd, občanské sdružení Oujezdáček a občanské sdružení Villa Vallila). DĚKUJEME.

Obec Mezno - pátá výzva MAS Krajina srdce (09/2010)

Již v roce 2010 proběhla pátá výzva pro odevzdání projektů v rámci Programu LEADER, který administruje občanské sdružení MAS Krajina srdce z Mladé Vožice. Obec Mezno tehdy do opatření číslo 10 (Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů) předložila svůj projekt s názvem „Modernizace víceúčelového sportovně-společenského centra v Mezně“ a uspěla. Projekt byl podpořen částkou ve výši 300.000,- Kč, obec se podílela částkou ve výši 398 tisíc Kč a celkem zde bude proinvestováno 698 tisíc Kč. Stavební úpravy začaly v červnu loňského roku a projekt byl ukončen v dubnu letošního roku.

Před realizací projektu se areál sportoviště v Mezně nacházel ve velmi nevyhovujícím stavu, který neumožňoval plnohodnotné využití pro sportovní, kulturní a společenské účely. Objekt sportovních šaten a sociálního zařízení byl uveden do trvalého provozu v roce 1973 jako stavba realizovaná svépomocnou výstavbou. Areál byl z větší části oplocen. Oplocení bylo tvořeno z ochranných prvků za brankami, které oddělovalo plochu hřiště od dalších pozemků a druhého hřiště. Dále podélným oplocením oddělující sportoviště od místní komunikace. Oplocení bylo na většině míst značně poškozené nebo chybějící. Cílem projektu byla revitalizace prostoru tak, aby se stal nejen místem pro sportování, ale i pro trávení volného času a organizaci společensko-kulturních aktivit. Projekt řešil dva základní problémové okruhy:
- Modernizaci správní budovy (šatny, sociální zařízení a společenské prostory).
- Obnovu oplocení areálu sportoviště.


Co se zde během realizace projektu odehrálo? Byla celkově modernizována správní budova sportovních kabin (šatny, sociální zařízení a společenské prostory) formou výměny všech oken a dveří. V interiéru sportovních kabin (klubovna v 1. patře) vznikla expozice „Historie a současnost TJ Sokol Mezno“, pro kterou byly pořízeny 3 ks prosklených skříní a 6 ks poliček. Venkovní zázemí správní budovy sportovních kabin bylo dovybaveno 4 ks laviček. V místě venkovního posezení byla provedena výsadba 15 ks vyšších keřů – např. šeřík, brslen, zlatice, tavolník a skalník. Dále proběhla celková obnova oplocení areálu sportoviště a oprava oplocení za fotbalovými brankami.

Městys Borotín - první výzva MAS Krajina srdce (07/2008)

V Borotíně byl dokončen projekt „Bezpečnostní úprava okolí základní školy a péče o veřejnou zeleň“. Projekt zpracovali Mgr. Zdeněk Sedláček, Ing. Radka Koutenská a Ing. Antonín Brož. K realizaci byl vybrán již v roce 2008 v rámci první výzvy MAS Krajina srdce. Uskutečněn byl na základě výběrového řízení v roce 2009 místní firmou Procházka borotínská s.r.o. Městys Borotín akci předfinancoval z revolvingového úvěru poskytnutého GE Money bank, a.s. V listopadu 2009 byla akce ukončena a předána objednavateli... V minulých dnech obdržel Městys Borotín od Státního zemědělského intervenčního fondu dotaci na provedenou a řádně vyhodnocenou akci ve výši 477 635,-Kč. Částkou 233 150,-Kč obec akci dofinancovala. Za tyto prostředky -tedy celkem za 710 785,-Kč- byl upraven prostor před základní školou tak, aby se zvýšila bezpečnost dětí při příchodu do školy. Keřovou výsadbou byly odděleny chodníky pro děti od parkovacích ploch, případně od komunikace. Zpevněný prostor bude navíc sloužit jako shromažďovací. Budou zde zahajovány některé sportovní akce a případně i výstavy... O úpravu prostoru se budou starat žáci školy. V rámci projektu bylo ošetřeno v intravilánu všech územních částí obce 10 kusů ovocné a 390 kusů neovocné zeleně na obecních pozemcích a ošetřeno 51 000m² veřejné zeleně. Dále bylo zakoupeno a vysazeno dvacet vzrostlých lip malolistých a zakoupen jeden křovinořez, sekačka s košem a sekačka bubnová. Zpracoval: Ing. Antonín Brož, starosta.

Firma Ateliér Prčice - první výzva MAS Krajina srdce (07/2008)

Od 27.7. 2009 probíhala v Ateliéru Prčice realizace projektu "Stavební obnova a vybavení Ateliéru Prčice". Projekt byl SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA - v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR. Uvedený projekt byl podpořen Místní akční skupinou Krajina srdce z „Fiche č.8 - III.1.2. Podnikatelské aktivity nezemědělců“.
Stavební povolení stavby bylo Stavebním úřadem Města Sedlec-Prčice vydáno dne 28.7. 2008 pod č.j.: 982/08/SÚ. V září 2009 byla dokončena oprava fasády včetně nátěru. Byly provedeny výměny klempířských prvků (žlaby a parapety), dodáno nové okno a nové vstupní dveře. Od října probíhaly opravy oken a nátěry oken a dveří. Rovněž bylo započato s úpravami interiérů - tj. vybavení základním nábytkem (pult a 8 ks regálů). V březnu 2010 byly truhlářem Jindřichem Částkou dokončeny úpravy interiérů - dodání půlkruhového velmi zdařilého pultu. Od firmy PC Soft Sedlec-Prčice byl zakoupen počítač s tiskárnou a programem na pokladnu. Projekt byl ukončen k 31. březnu 2010.

Obec Střezimíř - druhá výzva MAS Krajina srdce (04/2009)

V obci Střezimíř byl dokončen projekt s názvem „Úprava návsi v obci Střezimíř“. Celkové náklady na projekt byly vyčísleny na 401.891,- Kč. Dotace pokryla výdaje v hodnotě 311.059,- Kč. Střezimíř se již několik let snaží zlepšit estetickou úroveň centra obce, návsi. Díky již realizovaným projektům náves radikálně změnila svůj vzhled. Na realizaci úprav poslední neudržované části obec požádala o přidělení dotace. Žádost byla kladně posouzena a projekt byl realizován. Financování projektu je sdruženo z příspěvku EU, z evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV Leader program rozvoje venkova ČR a prostředků obce. Projekt byl podán prostřednictví MAS Krajina srdce. Při realizaci projektu bylo vysázeno 9 stromů, 422 opadavých keřů, ošetřeno 14 stromů a obnovena nebo nově založena zeleň na 1790 m2. Na údržbu návsi byla zakoupena sekačka a mulčovač.

Obec Smilkov - druhá výzva MAS Krajina srdce (04/2009)

V obci Smilkov byl v září 2010 dokončen projekt s názvem „Vegetační úpravy v obci Smilkov“. Celkové náklady na projekt byly vyčísleny na 367.838,- Kč. Dotace pokryla výdaje v hodnotě 294.270,- Kč. Projekt byl spolufinancován Evropskou Unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (osa IV. LEADER Programu rozvoje venkova ČR). Uvedený projekt byl podpořen Místní akční skupinou Krajina srdce z Fiche číslo 3 - Zlepšení estetického vzhledu obcí. Předmětem projektu bylo zejména ošetření proschlých stromů v osadě Smilkov a Kouty. Došlo tak k celkovému ozdravění stromů a zvýšení bezpečnosti při špatných povětrnostních podmínkách. Ve Smilkově byla navíc provedena nová výsadba lip a okrasných dřevin u pomníku padlých, na návsi a před budovou obecního úřadu.

Obec Mezno - první výzva MAS Krajina srdce (07/2008)

Projekt „Rekonstrukce veřejného rozhlasu na území obce Mezno“ byl SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Fiche č.4 - II.1.1. Zlepšení stavu obecní infrastruktury.

Projekt: Otevřená galerie Tvrz Vrchotice
Žadatel: Objekt vrchotické tvrze – Ing. Otto Srb

Ve spolupráci majitele objektu vrchotické tvrze (Ing. Otto Srb) a Místní akční skupiny Krajina srdce je připravován projekt „Otevřená galerie Tvrz Vrchotice“. O čem projekt je? Projekt „Stálá expozice Českého Meránu a otevřená galerie Tvrz Vrchotice“ řeší spojení stálé expozice historických snímků, dokumentujících život a prostředí krajiny Českého Meránu a otevřený galerijní prostor, pro nekomerční prezentaci výtvarné a výtvarně řemeslné činnosti. Celá expozice je situována v historickém sklepení tvrze Vrchotice, která sama o sobě představuje významný architektonický objekt, typický pro Český Merán.
Expozice zahrnuje hlavní výstavní prostor se stálou expozicí na pěti výstavních panelech a otevřený galerijní prostor situovaný ve čtyřech odlišných prostorech – sklepních nikách. Prostory jsou vhodné pro prezentaci plošných i figurálních děl a předmětů. Celý prostor bude temperován a uměle nasvícen variabilním výstavním osvětlením. Součástí projektu je úprava vstupu do expozice a vstupní části nádvoří tvrze, včetně řešení prostoru před vstupem. Expozice bud přístupná veřejnosti v prodleném režimu a po dohodě s průvodcem.
Aktivity v rámci projektu:
- komunitní plánování projektu se uskutečnilo v sobotu 15.5. od 11 hod. v Ateliéru Prčice.

Aktuality

Bankovní účet pro rozvoj turistických tras Zelené stezky Čertovo břemeno

Naše Společenství obcí Čertovo břemeno má bankovní účet pro rozvoj turistických tras Greenways Čertovo břemeno = 245 192 928/0300. Všechny vaše finanční prostředky budou použity na zkvalitňování turistických tras Greenways Čertovo břemeno.
Datum: 29. 3. 2011 Více ›