Dárci a partneři
Děkujeme za podporu

Heřmaničky

Obec HEŘMANIČKY – zakladatelem osady, stejně jako sousedních Heřmanic, byl vladyka Heřman. Na zdejší tvrzi žil ve 14. stol. vladyka Ctibor z Heřmaniček a potom od roku 1380 jeho synové Oldřich a Kuneš. Rozvoji Heřmaniček a změně rázu osady napomohlo železniční spojení, kdy zde v roce 1870 byla zřízena malá stanice „Heřmaničky – Sedlec“, ze které se později stalo důležité nádraží. V roce 1843 zde bylo pouze 15 domů se 119 obyv., roku 1920 již 31 domů se 201 obyv. a v roce 1930 se počet zvýšil na 57 domů se 303 obyvateli.
Arnoštovice – návrší, na němž jsou Arnoštovice rozloženy, se pne nad údolím v nadm. výšce 531 m. První zprávy jsou o kostele sv. Šimona a Judy, který se mezi farními kostely ve Vltavském děkanátu připomíná již roku 1350. Kostel patří k nejstarším kostelům v okolí, je slohu románského, přecházejícího do slohu raně gotického.

Aktuality

Bankovní účet pro rozvoj turistických tras Zelené stezky Čertovo břemeno

Naše Společenství obcí Čertovo břemeno má bankovní účet pro rozvoj turistických tras Greenways Čertovo břemeno = 245 192 928/0300. Všechny vaše finanční prostředky budou použity na zkvalitňování turistických tras Greenways Čertovo břemeno.
Datum: 29. 3. 2011 Více ›