Dárci a partneři
Děkujeme za podporu

Borotín

Městys BOROTÍN – Borotín patří mezi nejstarší obce Táborska. Ve 14. století je dokladován jako majetek mocného jihočeského rodu Vítkovců. Kolem tvrze, která snad stávala v místech dnešního kostela, vyrostla osada a v ní byl založen ve 14. století kostel. Na skalním ostrohu nad potokem Tismenicí vystavěli majitelé strážní hrad – dnešní zřícenina vodního hradu s názvem „Starý zámek“. Osada a hrad měly důležitou funkci na staré zemské cestě z jižních Čech přes Borotín, Mezno, Miličín a dále na sever k Benešovu a Praze. Roku 1333 byl Borotín povýšen na městečko. Z konce 14. století se zachovaly doklady o tom, že Borotín měl právo útrpné a Šibený vrch poblíž obce připomíná místo, kde stávala šibenice. Malebnou atmosféru jihočeské obce podtrhují usedlosti s barokními štíty na borotínském rynku. Na domě čp. 3 je umístěna pamětní deska učitele a hudebního skladatele Jana Evangelisty Kypty (1813 – 1868).
Zřícenina hradu Borotín (zvaného též Starý zámek) – hrad byl založen v 1. polovině 14. století na skalním ostrohu nad potokem Tismenicí. Tento strážní hrad byl postaven na již zmíněné staré zemské stezce. Dnešní zřícenina hradu je volně přístupná. Najdete zde pamětní desku, která připomíná návštěvu Karla Hynka Máchy.
Kamenná Lhota – tato malá osada se nachází 2 km západně od Borotína. Najdete zde zámeček z první poloviny 18. stol., který ve 20. a 30. letech 20. stol. sloužil jako penzion. Pobýval v něm Oskar Nedbal (1874 – 1930) a skládal zde operetu Polská krev.
Kostelec – výrazný orientační bod s původně románským kostelem Narození Panny Marie z 1. pol. 13. století. Zachovala se románská hranolová věž a východní apsida, zbytek kostela je gotický.

Aktuality

Bankovní účet pro rozvoj turistických tras Zelené stezky Čertovo břemeno

Naše Společenství obcí Čertovo břemeno má bankovní účet pro rozvoj turistických tras Greenways Čertovo břemeno = 245 192 928/0300. Všechny vaše finanční prostředky budou použity na zkvalitňování turistických tras Greenways Čertovo břemeno.
Datum: 29. 3. 2011 Více ›