Dárci a partneři
Děkujeme za podporu

Balkova Lhota

Balkova Lhota je malá obec ležící asi 6 km severně od Tábora. Vznikla nejspíše ve 14. století, ale výslovně se připomíná až na počátku 16.století (1523), kdy patřila svobodnickému rodu Kršňáků z Božetína a ze Lhoty. Ves se tehdy nazývala Lhota Kršňákova a rod Kršňáků zde nejspíše vystavěl tvrz. Z rodiny Kršňáků je známý Mareš Kršňák, který je roku 1428 připomínán jako polní hejtman vojska táborského při dobývání Bechyně a později roku 1434 ve smutně známé bitvě u Lipan.

Roku 1587 Kršňákové svůj majetek ve vsi prodali městu Tábor, které někdy na počátku 17. století prodalo tvrz a dvůr svobodníkům Balkům, po nichž má vesnice nynější název. Roku 1612 se zde připomíná Matěj Balek Hostišovský, který tohoto roku svědčil ve sporu Kašpara Kaplíře ze Sulevic s Matějem Kyptou, svobodníkem v Červeném Újezdě. Synové tohoto Balka sice majetek v obci (bývalou tvrz Kršňáků z Božetína a ze Lhoty) prodali městu Táboru, ale žili ve vsi dále. Roku 1674 hospodařil na bývalé tvrzi opět již Matěj Balek. Zachovalo se i staré svědectví z roku 1704, podle něhož tehdy Balkové žili ve vsi již třista let. Tuto výpověď učinil tehdy 80letý Balek, jehož děd se dožil 110 let a jehož praděd už také v Balkově Lhotě žil.

Původní vodní tvrz Kršňáků byla jednoduchá budova čtvercového půdorysu s kamennými zdmi a hrázděnou nadstavbou, která stávala v čele poplužního dvora. Tvrz byla chráněna systémem rybníků, které napájely její vodní příkop. Roku 1820 strhla vichřice horní hrázděné patro tvrze a objekt byl upraven na přízemní domek. Později byly zahrnuty i rybníky tvořící systém opevnění tvrze. V 90. letech 20. století byly poslední zbytky tvrze strženy a na jejím místě vyrostla novostavba rodinného domu.

Rozloha Balkovy Lhoty je 3,54 km2 a v roce 2007 zde trvale žilo 116 obyvatel. V rámci systému zelených stezek s názvem Greenways Čertovo břemeno prochází územím obce značená pěší turistická trasa, od Jistebnice do Tábora vede cyklotrasa č. 1154 a od Radkova zimní běžecká trasa. Obec Balkova Lhota je členem svazku obcí s názvem Společenství obcí Čertovo břemeno od roku 2007.

Aktuality

Bankovní účet pro rozvoj turistických tras Zelené stezky Čertovo břemeno

Naše Společenství obcí Čertovo břemeno má bankovní účet pro rozvoj turistických tras Greenways Čertovo břemeno = 245 192 928/0300. Všechny vaše finanční prostředky budou použity na zkvalitňování turistických tras Greenways Čertovo břemeno.
Datum: 29. 3. 2011 Více ›