Dárci a partneři
Děkujeme za podporu

8. výzva - 09/2012

Fiche č. 6: III.1.3. Území zpřístupněné účastníkům CR

Název projektu: Rozvoj zelených stezek Greenways Čertovo břemeno

Projekt byl realizován ve všech obcích sdružených ve Společenství obcí Čertovo břemeno. Byl zaměřen na zkvalitnění a rozšíření turistických tras. Přispěli jsme ke zlepšení podmínek pro cestovní ruch v našem regionu.

V rámci projektu byly aktualizováno dvacet informační panely. Na nich mohou návštěvníci získat informace o historii obcí, o přírodních a kulturních zajímavostech , o významných osobnostech apod.

 Zpracoval Ing. Antonín Brož

 V Borotíně dne 2. ledna 2014.

 FICHE č. 12: I.1.4. Zlepšení estetického vzhledu obcí II, Výzva č. 2012/VYZ-I

Název projektu: Záchrana sakrálních staveb na správním území Města Sedlec-Prčice
Žadatel: Město Sedlec-Prčice, Registrační číslo – 12/017/41200/031/001986
               Adresa žadatele – nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice
Jednalo se o obnovu 9 sakrálních objektů – křížků a kapliček na území města (Bolechovice, Mrákotice, Divišovice, Rohov, Šanovice, Bolešín, Malkovice, Horní Matějov), součástí byla výsadba 3 nových stromů, údržba zeleně (obnovené plochy zeleně 21 m2). Celkové výdaje 342 520 Kč, dotace 227 545 Kč.

Projekt: Naučná stezka Za krásami Českého Meránu
Projekt pro výzvu: OS MAS Krajina srdce, září 2012 – Fiše č. 06 (III.1.3. Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu)
Žadatel: Český Merán o.p.s.

Cílem záměru naučné stezky bylo vytvořit nenáročnou procházku okolím města, která by volně navazovala na vycházkový okruh Městskou památkovou zónou Sedlec-Prčice, stávající pěší turistické trasy a nevyužívané obecní komunikace – většinou staré úvozové cesty. Pro vlastní realizaci byla naučná stezka rozdělena na dvě samostatně funkční části – sedleckou a prčickou část. Nejdříve byla v roce 2012 získána finanční podpora ve výši 180.000,- Kč na prčickou část, která má délku 3 km a celkem 6 zastavení (na Vítkově náměstí v Prčici, u Morové kaple, u křížku, u sv. Isidora, u koupaliště a na náměstí 7. května v Sedlci). Původní úvozová cesta spojující Sedlec s Prčicí byla výrazně obnovena, k zastavení u sv. Isidora byla instalována nová lavička a byly instalovány dřevěné konstrukce informačních panelů. Oficiální název naučné stezky je: Naučná stezka Od vítkovské růže k zázračnému prameni. Celkový rozpočet prčické části naučné stezky: dotace = 180.000,- Kč (90 %) + spoluúčast = 20.036,- Kč (10 %) je celkem = 200.036,- Kč (100 %)

 

Aktuality

Bankovní účet pro rozvoj turistických tras Zelené stezky Čertovo břemeno

Naše Společenství obcí Čertovo břemeno má bankovní účet pro rozvoj turistických tras Greenways Čertovo břemeno = 245 192 928/0300. Všechny vaše finanční prostředky budou použity na zkvalitňování turistických tras Greenways Čertovo břemeno.
Datum: 29. 3. 2011 Více ›