Heřmaničky

Obec HEŘMANIČKY – zakladatelem osady, stejně jako sousedních Heřmanic, byl vladyka Heřman. Na zdejší tvrzi žil ve 14. stol. vladyka Ctibor z Heřmaniček a potom od roku 1380 jeho synové Oldřich a Kuneš. Rozvoji Heřmaniček a změně rázu osady napomohlo železniční spojení, kdy zde v roce 1870 byla zřízena malá stanice „Heřmaničky – Sedlec“, ze které se později stalo důležité nádraží. V roce 1843 zde bylo pouze 15 domů se 119 obyv., roku 1920 již 31 domů se 201 obyv. a v roce 1930 se počet zvýšil na 57 domů se 303 obyvateli.
Arnoštovice – návrší, na němž jsou Arnoštovice rozloženy, se pne nad údolím v nadm. výšce 531 m. První zprávy jsou o kostele sv. Šimona a Judy, který se mezi farními kostely ve Vltavském děkanátu připomíná již roku 1350. Kostel patří k nejstarším kostelům v okolí, je slohu románského, přecházejícího do slohu raně gotického.

Aktuality

"Cesta k hudbě" ve Střezimíři

Obec Střezimíř pořádá v sobotu 30. září 2017 od 16:00 hodin v prostorách bývalé školy besedu s hudbou.
Datum: 7. 9. 2017 Více ›

Dožínky na statku v Borotíně

Občanské sdružení Barokní dvůr Borotín z.s. Vás zve na Dožínky na statku v sobotu 9. září 2017.
Datum: 7. 9. 2017 Více ›

Bankovní účet pro rozvoj turistických tras Zelené stezky Čertovo břemeno

Naše Společenství obcí Čertovo břemeno má bankovní účet pro rozvoj turistických tras Greenways Čertovo břemeno = 245 192 928/0300. Všechny vaše finanční prostředky budou použity na zkvalitňování turistických tras Greenways Čertovo břemeno.
Datum: 29. 3. 2011 Více ›