Dárci a partneři
Děkujeme za podporu

Heřmaničky

Obec HEŘMANIČKY – zakladatelem osady, stejně jako sousedních Heřmanic, byl vladyka Heřman. Na zdejší tvrzi žil ve 14. stol. vladyka Ctibor z Heřmaniček a potom od roku 1380 jeho synové Oldřich a Kuneš. Rozvoji Heřmaniček a změně rázu osady napomohlo železniční spojení, kdy zde v roce 1870 byla zřízena malá stanice „Heřmaničky – Sedlec“, ze které se později stalo důležité nádraží. V roce 1843 zde bylo pouze 15 domů se 119 obyv., roku 1920 již 31 domů se 201 obyv. a v roce 1930 se počet zvýšil na 57 domů se 303 obyvateli.
Arnoštovice – návrší, na němž jsou Arnoštovice rozloženy, se pne nad údolím v nadm. výšce 531 m. První zprávy jsou o kostele sv. Šimona a Judy, který se mezi farními kostely ve Vltavském děkanátu připomíná již roku 1350. Kostel patří k nejstarším kostelům v okolí, je slohu románského, přecházejícího do slohu raně gotického.

Aktuality

02. 03. 2018 - Bežkařské trasy Čertovo břemeno

Sněhu nepřibývá. Stopy se neupravují.
Datum: 2. 3. 2018 Více ›

23. 02. 2018 - Bežkařské trasy Čertovo břemeno

Sněhu je nedostatek, údržba tras není možná.
Datum: 23. 2. 2018 Více ›

Bankovní účet pro rozvoj turistických tras Zelené stezky Čertovo břemeno

Naše Společenství obcí Čertovo břemeno má bankovní účet pro rozvoj turistických tras Greenways Čertovo břemeno = 245 192 928/0300. Všechny vaše finanční prostředky budou použity na zkvalitňování turistických tras Greenways Čertovo břemeno.
Datum: 29. 3. 2011 Více ›