Dárci a partneři
Děkujeme za podporu

Balkova Lhota

Balkova Lhota je malá obec ležící asi 6 km severně od Tábora. Vznikla nejspíše ve 14. století, ale výslovně se připomíná až na počátku 16.století (1523), kdy patřila svobodnickému rodu Kršňáků z Božetína a ze Lhoty. Ves se tehdy nazývala Lhota Kršňákova a rod Kršňáků zde nejspíše vystavěl tvrz. Z rodiny Kršňáků je známý Mareš Kršňák, který je roku 1428 připomínán jako polní hejtman vojska táborského při dobývání Bechyně a později roku 1434 ve smutně známé bitvě u Lipan.

Roku 1587 Kršňákové svůj majetek ve vsi prodali městu Tábor, které někdy na počátku 17. století prodalo tvrz a dvůr svobodníkům Balkům, po nichž má vesnice nynější název. Roku 1612 se zde připomíná Matěj Balek Hostišovský, který tohoto roku svědčil ve sporu Kašpara Kaplíře ze Sulevic s Matějem Kyptou, svobodníkem v Červeném Újezdě. Synové tohoto Balka sice majetek v obci (bývalou tvrz Kršňáků z Božetína a ze Lhoty) prodali městu Táboru, ale žili ve vsi dále. Roku 1674 hospodařil na bývalé tvrzi opět již Matěj Balek. Zachovalo se i staré svědectví z roku 1704, podle něhož tehdy Balkové žili ve vsi již třista let. Tuto výpověď učinil tehdy 80letý Balek, jehož děd se dožil 110 let a jehož praděd už také v Balkově Lhotě žil.

Původní vodní tvrz Kršňáků byla jednoduchá budova čtvercového půdorysu s kamennými zdmi a hrázděnou nadstavbou, která stávala v čele poplužního dvora. Tvrz byla chráněna systémem rybníků, které napájely její vodní příkop. Roku 1820 strhla vichřice horní hrázděné patro tvrze a objekt byl upraven na přízemní domek. Později byly zahrnuty i rybníky tvořící systém opevnění tvrze. V 90. letech 20. století byly poslední zbytky tvrze strženy a na jejím místě vyrostla novostavba rodinného domu.

Rozloha Balkovy Lhoty je 3,54 km2 a v roce 2007 zde trvale žilo 116 obyvatel. V rámci systému zelených stezek s názvem Greenways Čertovo břemeno prochází územím obce značená pěší turistická trasa, od Jistebnice do Tábora vede cyklotrasa č. 1154 a od Radkova zimní běžecká trasa. Obec Balkova Lhota je členem svazku obcí s názvem Společenství obcí Čertovo břemeno od roku 2007.

Aktuality

Běžkařské trasy

22. 02. 2019 V současné době prší, sníh odtává, na běžky je ho nedostatek. Pokud se situace změní, zveřejníme v aktualizacích.
Datum: 22. 2. 2019 Více ›

Běžkařské trasy

15. 02. 2019 - Lyžařské trasy nejsou čerstvě strojově upravené. Ráno je sníh přimrzlý, odpoledne taje. Centrální parkoviště v Libenicích je uzavřené. Doporučujeme trasy: Jistebnice - Cunkov - Libenice - Křivošín - Jistebnice; Jistebnice - Businy - Ounuz - Veletín; Kostelec - Krivošín - Jistebnice
Datum: 15. 2. 2019 Více ›

Bankovní účet pro rozvoj turistických tras Zelené stezky Čertovo břemeno

Naše Společenství obcí Čertovo břemeno má bankovní účet pro rozvoj turistických tras Greenways Čertovo břemeno = 245 192 928/0300. Všechny vaše finanční prostředky budou použity na zkvalitňování turistických tras Greenways Čertovo břemeno.
Datum: 29. 3. 2011 Více ›