Dárci a partneři
Děkujeme za podporu

9. výzva - 02/2013

Informace o předložených projektech od subjektů na území Společenství obcí Čertovo břemeno. Ukončení příjmu žádostí bylo 02/2013.

Fiche – č. 10: III.2.1. Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů

Název projektu: Sušetice – místo pro všechny generace

Žadatel: Město Sedlec-Prčice, Registrační číslo – 13/018/41200/031/000930
                nám. 7. května 62

                257 91 Sedlec-Prčice

Cílem projektu byla celková rekonstrukce hasičské zbrojnice v Sušeticích. Byly provedeny stavební práce a nakoupeno vybavení (stoly, židle, stolní fotbálek, ping-pong, ozvučení, TV, DVD…).

Náklady: celkem = 538.618,- Kč, dotace = 289.339,- Kč, obec = 249.279,- Kč. PODPOŘENO

V rámci projektu proběhne téměř 25 akcí, které jsou zaměřeny na všechny věkové kategorie – besedy, přednášky, cvičení, ukázky řemeslné výroby, tvořivé večery… Veškeré informace jsou a budou zveřejňovány na www.sedlec-prcice.cz a na webu Venkovské tržnice.

Fiche č. 12: I.1.4. Zlepšení estetického vzhledu obcí II 

Název projektu: Péče o kulturní dědictví Městyse Borotín 

Žadatel: Městys Borotín, Registrační číslo – 13/018/41200/031/000963
                Borotín č.57
                391 35 Borotín

V loňském roce byla v Borotíně dokončena akce "Péče o kulturní dědictví Městyse Borotín". Jedná se o projekt, který byl podpořen Státním zemědělským intervenčním fondem prostřednictvím Občanského sdružení MAS Krajina srdce. Mohl tak být obnoven Pomník obětem válek, zvonička, kašna a náměstí včetně oštření stromů. Nově byla instalována pamětní deska Jaroslavu Šikovi, místnímu rodákovi, který byl za 2. světové války příslušníkem československého letectva v jednotkách Royal Air Force. Byl nositelem československých, francouzských a britských vyznamenání.
Náklady: celkem = 363.000,- Kč, dotace = 100.000,- Kč, obec = 263.000,- Kč. PODPOŘENO
Aktuality

Bankovní účet pro rozvoj turistických tras Zelené stezky Čertovo břemeno

Naše Společenství obcí Čertovo břemeno má bankovní účet pro rozvoj turistických tras Greenways Čertovo břemeno = 245 192 928/0300. Všechny vaše finanční prostředky budou použity na zkvalitňování turistických tras Greenways Čertovo břemeno.
Datum: 29. 3. 2011 Více ›