Dárci a partneři
Děkujeme za podporu

7. výzva - 09/2011

Informace o předložených projektech od subjektů na území Společenství obcí Čertovo břemeno. Ukončení příjmu žádostí bylo 09/2011.

Fiche č. 6 - II.1.3. Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu.

Zkvalitňování zelených stezek Greenways Čertovo břemeno - Společenství obcí Čertovo břemeno. Rozpočet: celkem = 248.160,- Kč, dotace = 109.340,- Kč, obce = 138.820,- Kč. PODPOŘENO.

Fiche č. 9 – III.1.3. Podnikání v cestovním ruchu.

Odstavné stání a oplocení Penzionu Kateřina – Tento projekt byl dokončen v roce 2012 za finanční podpory MAS Krajina srdce. Rozpočet: celkem= 404.000,- Kč dotace MAS = 141.000,- Kč, vlastní prostředky = 263.000,- Kč. PODPOŘENO

Provedlo se oplocení celého objektu Penzionu Kateřina s dětským hřištěm (Zepšila se bezpečnost pobytu dětí na zahradě, v prostředí samoty a zemědělské farmy.) a bylo vytvořeno odstavné stání pro dvě vozidla hostů.

Žadatel – Penzion Kateřina, Luděk Fuka, Nepřejov, Nadějkov, info@penzion-katerina.cz

Společenství obcí Čertovo břemeno je partnerem projektu, který přispívá ke zlepšení zázemí pro cestovní ruch v regionu.

Aktuality

Bankovní účet pro rozvoj turistických tras Zelené stezky Čertovo břemeno

Naše Společenství obcí Čertovo břemeno má bankovní účet pro rozvoj turistických tras Greenways Čertovo břemeno = 245 192 928/0300. Všechny vaše finanční prostředky budou použity na zkvalitňování turistických tras Greenways Čertovo břemeno.
Datum: 29. 3. 2011 Více ›