Dárci a partneři
Děkujeme za podporu

4. výzva - 04/2010

Informace o předložených projektech od subjektů na území Společenství obcí Čertovo břemeno. Ukončení příjmu žádostí bylo 04/2010.

Vyhlášené fiche ve IV. výzvě nebyly určeny obecním samosprávám.

Fiche (Opatření) č. 1: I.1.1. Využití ploch trvalých travních porostů

Fiche (Opatření) č. 8: III.1.2. Podnikatelské aktivity nezemědělců

Fiche (opatření) č. 9: III.1.3. Podnikání v cestovním ruchu

Aktuality

Bankovní účet pro rozvoj turistických tras Zelené stezky Čertovo břemeno

Naše Společenství obcí Čertovo břemeno má bankovní účet pro rozvoj turistických tras Greenways Čertovo břemeno = 245 192 928/0300. Všechny vaše finanční prostředky budou použity na zkvalitňování turistických tras Greenways Čertovo břemeno.
Datum: 29. 3. 2011 Více ›