Dárci a partneři
Děkujeme za podporu

10. výzva - 05/2013

Projekt: Naučná stezka Za krásami Českého Meránu – sedlecká část
Projekt pro výzvu: OS MAS Krajina srdce, 2013 – Fiše č. 06 (III.1.3. Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu)
Žadatel: Český Merán o.p.s.
Na sedleckou část naučné stezky jsme získali dotaci ve výši 175.936,- Kč v roce 2013. Celkový rozpočet zde byl ovšem větší z důvodu náročných terénních prací na úpravě staré obecní cesty od Ježovky k silnici mezi Sedlcem a Sušeticemi. Tato část naučné stezky se realizovala v roce 2014.
Celkový rozpočet sedlecké části naučné stezky: dotace = 175.936,- Kč (62 %) + spoluúčast = 108.078,- Kč (38 %) je celkem = 284.014,- Kč (100 %).
Na spolufinancování projektu se výrazně podílelo Město Sedlec-Prčice, kterému tímto patří velké poděkování. Rovněž velké poděkování patří firmě Služby Sedlec-Prčice s.r.o., která většinu technických aktivit projektu realizovala.
Naučná stezka s názvem Od vítkovské růže k zázračnému prameni má délku 7,3 km. Z jedenácti panelů, jejichž součástí jsou i různé herní prvky, se dozvíte pestré informace o minulosti i současnosti města a jeho okolí. Budete informováni o Vítkovcích, starém šlechtickém rodu, který míval v erbu růži a ze kterého vzešli i slavní Rožmberkové. O archeologickém průzkumu v roce 2011, při kterém byly objeveny pozůstatky pravděpodobného sídla Vítkovců z druhé poloviny 12. století. O panských sídlech rozesetých po krajině a jejich dávných obyvatelích. O místních pověstech a legendách. O významných osobnostech regionu i o současném dění v něm. Povíme vám i o místním fenoménu jména „Pištěk“ a zavedeme vás k půvabné mariánské kapličce zvané Ježovka. Přímo z jejích základů vyvěrá pramen, o kterém pověst praví, že pokud se z něho napijete, bude se vás po celý rok držet zdraví. Logo naučné stezky navrhla Marie Míkové ze Sedlce.
Slavnostní otevření Naučné stezky Od vítkovské růže k zázračnému prameni se konalo v sobotu dne 28. června 2014 od 9,30 hodin v Ateliéru Prčice v Prčici. Všechny přítomné přivítal Zdeněk Sedláček, ředitel Český Merán o.p.s. Poděkoval zejména těm, kdo se podílel na vzniku myšlenky naučné stezky v okolí města, přípravách obsahu informačních panelů, stavebních pracích na terénních úpravách starých neprůchodných cest, na vyznačení stezky, apod. Jmenovitě:
- Příprava textů 11 informačních panelů: Alice Vlasová – pracovnice Turistického a informačního centra města Sedlec-Prčice a regionu Český Merán. Tomáš Míka – zastupitel města a učitel. Další, kteří svými texty přispěli – Václav Kovařík, Miroslav Fiala, Věra Kapková a Marie Kovalová.
- Korektury textů: Antonín Podzimek – člen rady města a nadšený historik.
-  Grafické práce na informačních panelech a letáku o stezce: Marie Míková – výtvarnice na mateřské dovolené.
- Vyznačení naučné stezky dle metodiky Klubu českých turistů: František Doktor – značkař KČT a sedlecký patriot.
- Stavební práce – jejich provádění vedl Miroslav Kaňka odpovědný vedoucí firmy Služby Sedlec-Prčice s.r.o.
Miroslava Jeřábková, starostka Města Sedlec-Prčice, rovněž poděkovala všem, kteří se naučnou stezkou zabývali. Zdůraznila, že slavnostním otevřením nic nekončí, naopak. Začíná každodenní práce, při které je nutno stezku udržovat a rozvíjet.

Aktuality

Bankovní účet pro rozvoj turistických tras Zelené stezky Čertovo břemeno

Naše Společenství obcí Čertovo břemeno má bankovní účet pro rozvoj turistických tras Greenways Čertovo břemeno = 245 192 928/0300. Všechny vaše finanční prostředky budou použity na zkvalitňování turistických tras Greenways Čertovo břemeno.
Datum: 29. 3. 2011 Více ›